443/2021 «Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο με τίτλο «Σ019 Έργα βελτίωσης αθλητικών και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Πρέβεζας».

443/2021 «Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο με τίτλο «Σ019 Έργα βελτίωσης αθλητικών και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Πρέβεζας».

443