458/2020 Συμμετοχή του Κοινωνικού Παντοπωλείου στο πρόγραμμα “ΠΡΟΣΦΕΡΩ….ΑΛΛΙΩΣ” της INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ – Αποδοχή δωρεάς σε τρόφιμα.

458/2020 Συμμετοχή του Κοινωνικού Παντοπωλείου στο πρόγραμμα “ΠΡΟΣΦΕΡΩ….ΑΛΛΙΩΣ” της INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ – Αποδοχή δωρεάς σε τρόφιμα.

458_2020