459/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 του KAE 02.15.6471 με τίτλο «Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων» για τη διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση της θεατρικής παράστασης “ΑΝΤΙΓΟΝΗ” στο Ρωμαϊκό Ωδείο Νικόπολης σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας και την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας στις 22 Αυγούστου 2021

459/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 του KAE 02.15.6471 με τίτλο «Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων» για τη διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση της θεατρικής παράστασης “ΑΝΤΙΓΟΝΗ” στο Ρωμαϊκό Ωδείο Νικόπολης σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας και την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας στις 22 Αυγούστου 2021

459