462/2021 « Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 4.081,42 τμ , τμήμα του κληροτεμαχίου 515 στην Κοινότητα Άνω Κοτσανόπουλο Δήμου Πρέβεζας, για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων»

462/2021 « Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 4.081,42 τμ , τμήμα του κληροτεμαχίου 515 στην Κοινότητα Άνω Κοτσανόπουλο Δήμου Πρέβεζας, για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων»

462