471/2021 « Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στο ν ΚΑΕ 02.15.6472 με τίτλο «Έξοδα Αθλητικών Εκδηλώσεων » προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, για τη διενέργεια δαπανών, για την πραγματοποίηση του 1 ST FIBA 3 X 3 BASKET BALL CHALLENGE GREECE S TOUR 2021 σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας »

471/2021 « Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στο ν ΚΑΕ 02.15.6472 με τίτλο «Έξοδα Αθλητικών Εκδηλώσεων » προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, για τη διενέργεια δαπανών, για την πραγματοποίηση του 1 ST FIBA 3 X 3 BASKET BALL CHALLENGE GREECE S TOUR 2021 σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας »

471