47/2022 Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κι επαναβεβαίωση

47/2022 Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κι επαναβεβαίωση

47