475/2021 « Έγκριση παράτασης προθεσμίας της μελέτης Μ.Π.Ε του έργου :«Ύδρευση παραλιών Βαλανιδοράχης, Λούτσας, Βράχου, Λυγάς, Χειμαδιού, Ριζών, Καστροσυκιάς».

475/2021 « Έγκριση παράτασης προθεσμίας της μελέτης Μ.Π.Ε του έργου :«Ύδρευση παραλιών Βαλανιδοράχης, Λούτσας, Βράχου, Λυγάς, Χειμαδιού, Ριζών, Καστροσυκιάς».

475