477/2018 – Έγκριση 1ου πρακτικού του Διεθνούς Διαγωνισμού ‘Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 2018-2020’

477/2018 – Έγκριση 1ου πρακτικού του Διεθνούς Διαγωνισμού ‘Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 2018-2020’

477