480/2018 – Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού (Α΄τριμήνου 2018) και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

480/2018 – Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού (Α΄τριμήνου 2018) και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

480