48/2021 Έγκριση πρακτικού Νο 3 του διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια φρέσκου γάλακτος των εργαζομένων του Δήμου Πρέβεζας 2020-21.

48/2021 Έγκριση πρακτικού Νο 3 του διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια φρέσκου γάλακτος των εργαζομένων του Δήμου Πρέβεζας 2020-21.

48