484/2021 «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και Κατάρτιση όρων διακήρυξης «Διαμόρφωση της Παιδικής χαράς έναντι κηποθέατρου και για ΑΜΕΑ»».

484/2021 «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και Κατάρτιση όρων διακήρυξης «Διαμόρφωση της Παιδικής χαράς έναντι κηποθέατρου και για ΑΜΕΑ»».

484