490/2019 – Τροποποίηση Σύμβασης Προμήθειας καυσίμων κίνησης/θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Πρέβεζας για τα έτη 2018-2020

490/2019 – Τροποποίηση Σύμβασης Προμήθειας καυσίμων κίνησης/θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Πρέβεζας για τα έτη 2018-2020

490