491/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 31,80 στρέμματα, Τοπικής Κοινότητας Καμαρίνας, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας

491/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 31,80 στρέμματα, Τοπικής Κοινότητας Καμαρίνας, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας

491