50/2021 Έγκριση των όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τιτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Πρέβεζας».

50/2021 Έγκριση των όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τιτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Πρέβεζας».

50