503/2018 – Έγκριση πρακτικού Νο 1 συνοπτικού διαγωνισμού “Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Καρβουναρίου”

503/2018 – Έγκριση πρακτικού Νο 1 συνοπτικού διαγωνισμού “Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Καρβουναρίου”

503