503/2019 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2019 μελέτης, για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε Τεχνικό ασφαλείας έτους 2020-2021

503/2019 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2019 μελέτης, για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε Τεχνικό ασφαλείας έτους 2020-2021

503