504/2021 «Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για το έργο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ,ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ » προϋπολογισμού (με Φ.Π.Α.) 461.000,00 ΕΥΡΩ».

504/2021 «Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για το έργο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ,ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ » προϋπολογισμού (με Φ.Π.Α.) 461.000,00 ΕΥΡΩ».

504