505/2020 Έγκριση μετακίνησης δημάρχου και εντεταλμένου δημοτικού σύμβουλου για υπηρεσία εκτός έδρας

505/2020 Έγκριση μετακίνησης δημάρχου και εντεταλμένου δημοτικού σύμβουλου για υπηρεσία εκτός έδρας

505_2020