507/2018 – Παράταση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση Νάκου Τ.Κ Κοτσανόπουλου για ανέγερση σταυλικών εγκααταστάσεων

507/2018 – Παράταση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση Νάκου Τ.Κ Κοτσανόπουλου για ανέγερση σταυλικών εγκααταστάσεων

507