512/2021 «Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας».

512/2021 «Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας».

512