515/2019 – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2019, σύμφωνα με τις αριθμ.70-75 & 92/2019 αποφάσεις του Δ.Σ της Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρέβεζας

515/2019 – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2019, σύμφωνα με τις αριθμ.70-75 & 92/2019 αποφάσεις του Δ.Σ της Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρέβεζας

515