517/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.15.6471 “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων “, για τη διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση της επίσκεψης της Προέδρου της Επιτροπής “ΕΛΛΑΔΑ 2021” κας Γιάννας Αγγελοπούλου στο Δήμο Πρέβεζας.

517/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.15.6471 “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων “, για τη διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση της επίσκεψης της Προέδρου της Επιτροπής “ΕΛΛΑΔΑ 2021” κας Γιάννας Αγγελοπούλου στο Δήμο Πρέβεζας.

517_2020