518/2020 Έγκριση της συγκεντρωτικής μελέτης που αφορά την προμήθεια ειδών διατροφής για τους Παιδικούς σταθμούς του Δήμου – ειδών σίτισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου και προμήθεια φρέσκου γάλακτος για εργαζομένους του Δήμου και των Νομικών του προσώπων 2020-2021

518/2020 Έγκριση της συγκεντρωτικής μελέτης που αφορά την προμήθεια ειδών διατροφής για τους Παιδικούς σταθμούς του Δήμου – ειδών σίτισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου και προμήθεια φρέσκου γάλακτος για εργαζομένους του Δήμου και των Νομικών του προσώπων 2020-2021

518_2020