519/2018 – Ένδικα μέσα (Βουκελάτος-αριθμ. καταθ. 971/2010 αγωγή των 1) εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «EUROLIVE S.R.L.» και 2) Φραντέσκο ΛΕΟΝΕ του Πλίνιου (Fransesco Leone του Plinio) κατά του Δήμου Ζαλόγγου (καθολικός διάδοχος ο Δήμος Πρέβεζας)

519/2018 – Ένδικα μέσα (Βουκελάτος-αριθμ. καταθ. 971/2010 αγωγή των 1) εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «EUROLIVE S.R.L.» και 2) Φραντέσκο ΛΕΟΝΕ του Πλίνιου (Fransesco Leone του Plinio) κατά του Δήμου Ζαλόγγου (καθολικός διάδοχος ο Δήμος Πρέβεζας)

519