520/2018 – Εκμίσθωση ελαιοστασίου κληροδοτήματος Βέμη

520/2018 – Εκμίσθωση ελαιοστασίου κληροδοτήματος Βέμη

520