5/2020 – Έγκριση μετακίνησης δημάρχου και αιρετών για υπηρεσία εκτός έδρας

5/2020 – Έγκριση μετακίνησης δημάρχου και αιρετών για υπηρεσία εκτός έδρας

5