521/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 336,00 τ.μ. με κτίσμα 100,964 τ.μ. στη θέση «ΓΡΕΝΤΙΕΣ», Δημοτικής Κοινότητας Λούρου, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

521/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 336,00 τ.μ. με κτίσμα 100,964 τ.μ. στη θέση «ΓΡΕΝΤΙΕΣ», Δημοτικής Κοινότητας Λούρου, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

521