521/2021 «Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας».

521/2021 «Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας».

521