522/2021 «Προέγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού του Δήμου Πρέβεζας έτους 2020».

522/2021 «Προέγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού του Δήμου Πρέβεζας έτους 2020».

522