524/2021 «Έγκριση επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

524/2021 «Έγκριση επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

524