525/2021 «Αποδοχή απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα για την ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 1.200 ανέργων ατόμων με αναπηρίε ς (ΑμεΑ), απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένων, νεαρών παραβατικών ατόμων ή νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο

525/2021 «Αποδοχή απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα για την ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 1.200 ανέργων ατόμων με αναπηρίε ς (ΑμεΑ), απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένων, νεαρών παραβατικών ατόμων ή νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο

525