529/2018 – Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση ‘Πόρος -Διαβάτη” ΤΚ Καναλίου, ΔΕ Ζαλόγγου, Δήμου Πρεβεζας

529/2018 – Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση ‘Πόρος -Διαβάτη” ΤΚ Καναλίου, ΔΕ Ζαλόγγου, Δήμου Πρεβεζας

529