530/2018 – Έγκριση απολογισμού-ισολογισμού Εσόδων-εξόδων οικ.έτους 2017 Κληροδοτήματος ΓΕΩΡ.ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ

530/2018 – Έγκριση απολογισμού-ισολογισμού Εσόδων-εξόδων οικ.έτους 2017 Κληροδοτήματος ΓΕΩΡ.ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ

530