53/2021 Έγκριση υποβολής πρότασης του έργου με τίτλο «Κατασκευής δικτύου ακαθάρτων οικισμού Αρχαγγέλου Τ.Κ. Σινώπης», στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στην πρόσκληση ΑΤ02.

53/2021 Έγκριση υποβολής πρότασης του έργου με τίτλο «Κατασκευής δικτύου ακαθάρτων οικισμού Αρχαγγέλου Τ.Κ. Σινώπης», στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στην πρόσκληση ΑΤ02.

53