539/2020 Έγκριση χρονικής επέκτασης της σύμβασης για την προμήθεια γάλακτος για τους εργαζομένους του Δήμου Πρέβεζας

539/2020 Έγκριση χρονικής επέκτασης της σύμβασης για την προμήθεια γάλακτος για τους εργαζομένους του Δήμου Πρέβεζας

539_2020