540/2020 Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 4 στρεμμάτων πλησίον του κοιμητηρίου της Κοινότητας Καμαρίνας του Δήμου Πρέβεζας , για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων

540/2020 Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 4 στρεμμάτων πλησίον του κοιμητηρίου της Κοινότητας Καμαρίνας του Δήμου Πρέβεζας , για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων

540_2020