541/2018 – Ένδικα μέσα (Βουκελάτος-αριθμ. καταθ. 77/2018 στο Ειρηνοδικείο Πρέβεζας και με αριθμ. κατ. 368/2018 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πρέβεζας του Ηλία Λούπα του Δημητρίου και της Αικατερίνης κατά του Δήμου Πρέβεζας)

541/2018 – Ένδικα μέσα (Βουκελάτος-αριθμ. καταθ. 77/2018 στο Ειρηνοδικείο Πρέβεζας και με αριθμ. κατ. 368/2018 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πρέβεζας του Ηλία Λούπα του Δημητρίου και της Αικατερίνης κατά του Δήμου Πρέβεζας)

541