541/2019 – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2019, σύμφωνα με την αριθμ.102/2019 απόφαση του Δ.Σ της Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρέβεζας

541/2019 – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2019, σύμφωνα με την αριθμ.102/2019 απόφαση του Δ.Σ της Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρέβεζας

541