541/2021 «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού (Α΄ τριμήνου 2021) και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο».

541/2021 «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού (Α΄ τριμήνου 2021) και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο».

541