542/2021 «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού (Β΄ τριμήνου 2021) και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο».

542/2021 «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού (Β΄ τριμήνου 2021) και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο».

542