546/2021 «Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας».

546/2021 «Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας».

546