551/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018, στον Κ.Α.Ε. 02.00.6735 με τίτλο “ Επιχορηγήσεις Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων”, για επιχορήγηση του Ναυτικού Ομίλου Πρέβεζας, για την μετακίνηση αθλητών για τη συμμετοχή τους σε εθνικά πρωταθλήματα ολυμπιακών αθλημάτων».

551/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018, στον Κ.Α.Ε. 02.00.6735 με τίτλο “ Επιχορηγήσεις Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων”, για επιχορήγηση του Ναυτικού Ομίλου Πρέβεζας, για την μετακίνηση αθλητών για τη συμμετοχή τους σε εθνικά πρωταθλήματα ολυμπιακών αθλημάτων».

551