55/2021 Έγκριση παράτασης της σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊου COVID 19 της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου .

55/2021 Έγκριση παράτασης της σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊου COVID 19 της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου .

55