552/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018, στον Κ.Α.Ε. 02.00.6735 με τίτλο “ Επιχορηγήσεις Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων”, για επιχορήγηση του Συλλόγου Μηχανοκίνητου «ΗΝΙΟΧΟΣ» για την εκδήλωση «ZALOGGO RACE” που θα πραγματοποιηθεί στην Καμαρίνα – Ωρωπό Πρέβεζας στις 17-18-19 Σεπτεμβρίου 2021».

552/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018, στον Κ.Α.Ε. 02.00.6735 με τίτλο “ Επιχορηγήσεις Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων”, για επιχορήγηση του Συλλόγου Μηχανοκίνητου «ΗΝΙΟΧΟΣ» για την εκδήλωση «ZALOGGO RACE” που θα πραγματοποιηθεί στην Καμαρίνα – Ωρωπό Πρέβεζας στις 17-18-19 Σεπτεμβρίου 2021».

552