553/2021 «Έγκριση διαγραφής ποσών μισθωμάτων λόγω θανάτου»

553/2021 «Έγκριση διαγραφής ποσών μισθωμάτων λόγω θανάτου»

553