563/2018 – Π.Η.Δ. : Έγκριση συζήτησης θεμάτων ως προ ημερήσιας διάταξης

563/2018 – Π.Η.Δ. : Έγκριση συζήτησης θεμάτων ως προ ημερήσιας διάταξης

563