567/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικού οικοπέδου στον οικισμό Αγ. Θωμά, Δ.Κ Πρέβεζας,Δ. Πρέβεζας

567/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικού οικοπέδου στον οικισμό Αγ. Θωμά, Δ.Κ Πρέβεζας,Δ. Πρέβεζας

567