567/2021 «Έγκριση έκδοσης Ανακοίνωσης σε ορθή επανάληψη ως προς την θέση με κωδικό 011 ΤΕ Καθηγητών Πνευστών για το Δημοτικό Ωδείο».

567/2021 «Έγκριση έκδοσης Ανακοίνωσης σε ορθή επανάληψη ως προς την θέση με κωδικό 011 ΤΕ Καθηγητών Πνευστών για το Δημοτικό Ωδείο».

567