573/2021 «Έγκριση ανάθεσης με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του έργου με τίτλο «Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών υδραυλικών -άρση επικινδυνότητας στην περιοχή Νικόπολης που επλήγη από την θεομηνία της 20-26/01/2021″»

573/2021 «Έγκριση ανάθεσης με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του έργου με τίτλο «Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών υδραυλικών -άρση επικινδυνότητας στην περιοχή Νικόπολης που επλήγη από την θεομηνία της 20-26/01/2021″»

573