574/2018 – Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «Τζουμζα», Τ. Κ Ωρωπού, Δ.Ε Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

574/2018 – Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «Τζουμζα», Τ. Κ Ωρωπού, Δ.Ε Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

574